Ministry Of Rural Development    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

Selamat datang ke Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) KPLB. SISPAA KPLB adalah saluran atas talian untuk menguruskan aduan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan perkhidmatan Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dan semua Agensi/Jabatan di bawahnya iaitu Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS), Institut Kemajuan Desa (INFRA), Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR), Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA), Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) dan FELCRA Berhad.

Antara skop aduan KKLW merangkumi:

  • Kemudahan Infrastruktur Asas Luar Bandar
  • Bantuan Rumah di kawasan Luar Bandar (Untuk Miskin/Miskin Tegar)
  • Pembiayaan Perniagaan Usahawan Luar Bandar
  • Kursus kemahiran, keusahawanan atau kepimpinan pengurusan desa anjuran Kementerian
  • Perkhidmatan Tabika/Taska KEMAS
  • Bantuan Kewangan Pelajar Orang Asli dsb. 
  • Bantuan Tanam Semula Pekebun Kecil

Mohon pastikan maklumat diisi dengan benar dan lengkap untuk memudahkan kami memproses aduan anda.

Maklum balas atau sekurang-kurangnya maklum balas awalan kepada aduan Tuan Puan akan diberikan dalam tempoh 15 hari bekerja
 
Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Komen serta aduan anda amat kami hargai demi memperkasa mutu perkhidmatan KPLB.

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2008 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader